Verschillende toepassingen

Het Dyna (Direct) System biedt u de volgende voordelen:

 • nooit meer activeren
 • permanente stabiele retentie
 • geen afdruk- en techniek hulpdelen
 • parallelliteit niet noodzakelijk
 • rebasingprocedure zoals een normale prothese
 • mondhygiëne voor de patiënt zeer eenvoudig
 • natuurlijke belasting van het pijlerelement
 • beperkte laboratoriumkosten

 

< Dyna System

< Dyna Direct System

< Dyna magneet abutments op implantaten

Algemene contra-indicaties

 • ernstige bruxisme *
 • ongemotiveerde patiënten
 • slechte mondhygiëne
 • onvoldoende intermaxillaire ruimte

* Indien men het Dyna (Direct) System toch bij patiënten met bruxisme wilt toepassen moet men een zodanige ruimte tussen magneet en wortelstift creëren dat de magneet pas onder maximale bijtkrachten in contact komt met de wortelstift. Dit kan men controleren met een fitchecker.

 

 

< Terug naar vorige pagina