Standaard van hoge kwaliteit

Producten met een standaard van hoge kwaliteit.

Implantaten worden gecategoriseerd als Klasse IIB products, abutments en schroeven zijn Klasse IIA. Al deze producten moeten voldoen aan de vereisten en normen van de richtlijn medische hulpmiddelen (MDD93/42/EEG) en de bijbehorende amendementen. Deze omvatten de NEN-EN 1642 en NEN-EN-ISO 14801, die deels aantonen dat aan alle noodzakelijke vereisten en normen is voldaan.

Alle producten van Dyna Dental:

  • zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe claims
  • worden onderworpen aan kwaliteitscontroles van 100%
  • zijn wetenschappelijk en klinisch onderzocht en onderbouwd

Het certificerings- en inspectieproces wordt gecontroleerd bij een aangemelde notified body. Dit is een instituut The certification and inspection process is controlled by a so called notified body. Dit is een instituut dat toezicht houdt op de naleving door bedrijven van de Europese richtlijnen en richtlijnen. Voor fabrikanten van tandheelkundige producten zijn er 3 wereldwijd gerenommeerde autoriteiten actief; DEKRA, BSI en Tüv Sud.

Deze instanties zorgen ervoor dat de kwaliteit van de producten voldoet aan de hoogste standaard. DEKRA is de vestiging waar Dyna Dental Engineering B.V. aan voldoet. DEKRA behoort tot ‘De Europese Vereniging van medische aangemelde Notied Bodies’ en volgt alle nodige gedragscodes. 22 andere autoriteiten zijn ook aangesloten (www.teamnb.org).

 

 

< Terug naar vorige pagina