AVG

AVG
AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Vanaf vandaag geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten. En gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat bij het toezicht op de naleving van de nieuwe regels in eerste instantie de focus leggen op de naleving van de verantwoordingsplicht van organisaties, de beveiliging van medische gegevens en de handel in persoonsgegevens. Voorzitter Aleid Wolfsen: “Dit is een historisch moment. We hebben nu in de hele EU dezelfde privacyregels. De privacywetgeving is aangepast aan deze tijd en geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Hiermee is ieders grondrecht op bescherming van je persoonsgegevens beter verankerd.

Organisaties moeten op een verantwoorde manier omgaan met de persoonsgegevens van hun personeel, klanten of  de mensen aan wie zij een dienst verlenen. Zij hebben een verantwoordingsplicht: ze moeten bijvoorbeeld goed vastleggen welke gegevens zij verwerken, met welk doel, hoe lang zij die gegevens bewaren, dat  zij de gegevens  goed beveiligen en met wie ze de gegevens delen. Privacy-instellingen moeten ook zo privacyvriendelijk mogelijk zijn; mensenmoeten er bewust voor kunnen kiezen om iets aan te vinken, in plaats van iets te moeten uit vinken. En een groot aantal organisaties is met de nieuwe wetgeving verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) te benoemen, een interne  toezichthouder.

Ook Dyna handelt conform deze regelgeving. Hoe omgegaan wordt met de privacy staat in haar privacy statement.